• اسلاید جدید 1
  • اسلاید جدید 2
  • اسلاید جدید 3
تجهیز کارگاه پروژه ساختمانی از تخریب تا اجرای اسکلت
تجهیز کارگاه و ماشین آلات مورد نیاز عملیات ساختمانی جهت تخریب، گودبرداری و اجرای اسکلت ساختمان
روند شروع پروژه ساختمانی و تجهیز کارگاه
شرایط شروع پروژه ساختمانی و تجهیزات مورد نیاز کارگاه
بهسازی خاک به روش پیش بارگذاری
پیش بارگذاری معمولاً به فرایند تراکم خاک زیر فشار عمودی گفته می‌شود که قبل از ساخت و قرار دادن بار سازه نهایی آن را اعمال می کنند.
نمونه گیری از خاک چیست؟
هدف از مطالعات ژئوتکنیک تعیین مشخصات خاک به جهت شناسایی رفتار خاک می باشد که از این رو باید نمونه هایی از خاک تهیه و به آزمایشگاه ارسال شود.
پایداری سازی گود به روش دیوار دیافراگمی
یکی از روش های پایدارسازی گود به روش دیواره دیافراگمی (diaphragm wall) صورت می گیرد. دیوار های دیافراگمی را به صورت پیش ساخته و پس کشیده اجرا می کنند.
تراکم دینامیکی خاک
تراکم دینامیکی خاک یکی از روش های بهسازی خاک می باشد که در آن به واسطه سقوط یک وزنه، خاک متراکم می شود. جنس این وزنه معمولا فولادی می باشد.
میکروپایل چیست؟
میکروپایل ها به شمع هایی با قطر کمتر از 300 میلی متر گفته می شوند که باربر و مقاوم می باشند و با اضافه شدن آن به خاک مشخصات مکانیکی خاک بهبود می یابد.
ژئوتکنیک چیست؟
ژئوتکنیک دانش پویایی می باشد که محیط مکانیکی زمین شناسى و عملکرد آن را به مهندسان می شناساند. ژئوتکنیک به اطلاعات تکنیکی ای که مربوط به زمین می شود، می‌پردازد.
برگزاری دوره ایمنی و بهداشت
برگزاری دوره HSE در آذرماه سال 1398 جهت پرسنل شرکت فنی مهندسی فرسـاز
چهارمین کنفرانس ملی ژئوتکنیک ایران
4th Iranian Conference of Geotechnical Engineering
شانزدهمین کنفرانس مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک منطقه آسیا
The 16th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
هفتمین همایش بین المللی ریسک و ایمنی در ژئوتکنیک
7th International Symposium on Geotechnical Safety and Risk