مجتمع تجاری اداری فاطمی

مجتمع تجاری اداری فاطمی
موقعیت: تهران- خیابان فاطمی- روبروی اداره سازمان آب

روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ (مونوبار) و شمع فلزی

فعالیت: طراحی و مشاوره گودبرداری و پایدارسازی

کارفرما: شرکت تهران میلاد- انتشارات مجد

عمق گودبرداری: 14 متر

سطح شاتکریت: 1150 مترمربع

مدت اجرا: 70 روز

توضیحات: شرایط خاص پروژه به دلیل وجود ساختمان  قدیمی 5 طبقه با عرض 7متر در مجاورت گود