مجتمع تجاری اداری میدان منیریه

مجتمع تجاری اداری میدان منیریه
موقعیت: تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از میدان منیریه- کوچه سهیلی

روش پایدارسازی: نیلینگ، سولجر پایل و سازه نگهبان خرپایی

فعالیت: طراحی و مدیریت اجرای گودبرداری و پایدارسازی

کارفرما: شرکت تهران میلاد- جناب آقای اسماعیل زاده

عمق گودبرداری: 10 متر

سطح شاتکریت: 900 مترمربع

مدت اجرا: 75 روز

توضیحات: اجرا در دو مرحله به علت وجود ساختمان های تجاری با شرایط خاص در مجاورت گود و خیابان ولیعصر