مجتمع اداری شرکت گاز استان تهران

مجتمع اداری شرکت گاز استان تهران
موقعیت: اتوبان رسالت- جنب شرکت شهر سالم

روش پایدارسازی: نیلینگ و شمع فلزی

فعالیت: طراحی و مدیریت اجرای گودبرداری و پایدارسازی

کارفرما: شرکت تهران میلاد- آقای مهندس عبدیان

عمق گودبرداری: 12 متر

سطح شاتکریت: 850 مترمربع

مدت اجرا: 45 روز