ساختمان اداری شرکت کهربا تراشه

ساختمان اداری شرکت کهربا تراشه
موقعیت: تهران - خیابان مفتح جنوبی- پایین تر از طالقانی-کوچه معیر یک
 
روش پایدارسازی: مهار متقابل
 
فعالیت: طراحی و اجرای گودبرداری و پایدارسازی
 
کارفرما: شرکت فنی مهندسی کهربا تراشه
 
عمق گودبرداری: 8 متر
 
سطح شاتکریت: 700 مترمربع
 
مدت اجرا: 35 روز