ساختمان پزشکان شهرآرا

ساختمان پزشکان شهرآرا
موقعیت: شهرآرا- روبروی بیمارستان رسول اکرم

روش پایدارسازی: سازه نگهبان خرپایی و مهارمتقابل

فعالیت: طراحی و اجرای گودبرداری و پایدارسازی

کارفرما: شرکت آرمان محیط پاک

عمق گودبرداری: 5 متر

سطح شاتکریت: 200 مترمربع

مدت اجرا: 12 روز

توضیحات: وجود ساختمان بسیار قدیمی در مجاورت گود