پروژه مجتمع مسکونی دیپلمات میگون

پروژه مجتمع مسکونی دیپلمات میگون
موقعیت: میگون، جاده شمشک

روش پایدارسازی: نیلینگ (میخ کوبی در خاک)

فعالیت: طراحی و اجرای گودبرداری و پایدارسازی

کارفرما: شرکت مهندسی شوانت

عمق گودبرداری: 18متر

سطح شاتکریت: 450 مترمربع

مدت اجرا: 40 روز