مجتمع مسکونی شهید بهشتی

مجتمع مسکونی شهید بهشتی
موقعیت: تهران - اتوبان شهید بابایی به سمت شرق- شهرک شهید بهشتی
 
روش پایدارسازی: میخ کوبی در خاک (نیلینگ)
 
فعالیت: طراحی و مشاوره گودبرداری و پایدارسازی
 
کارفرما: شرکت مهندسی آرشام
 
عمق گودبرداری: 21 متر
 
سطح شاتکریت: 4000 مترمربع
 
مدت اجرا: 100روز