پروژه ساختمان مسکونی کاشانک

پروژه ساختمان مسکونی کاشانک
موقعیت: تهران- کاشانک- خیابان پورابتهاج- خیابان صبوری- کوچه صادقین
 
روش پایدارسازی: نیلینگ (میخ کوبی در خاک) و سولجرپایل
 
فعالیت: طراحی و مشاوره گودبرداری و پایدارسازی

کارفرما: جناب آقای مهندس خسروی

عمق گودبرداری: 12.5متر

سطح شاتکریت: 750مترمربع

مدت اجرا: 45 روز