مجتمع مسکونی گلزار - فاز دوم

مجتمع مسکونی گلزار - فاز دوم
موقعیت: تهران- خیابان گلزار-کوچه لادن شرقی- پلاک 4 
 
روش پایدارسازی: نیلینگ (میخ کوبی در خاک) و انکراژ
 
فعالیت: طراحی و اجرای گودبرداری و پایدارسازی
 
کارفرما: جناب آقای مهندس اسلامی
 
عمق گودبرداری: 16 متر
 
سطح شاتکریت: 2100+400 مترمربع
 
مدت اجرا: 60 روز