پروژه تجاری اداری آصف

پروژه تجاری اداری آصف
موقعیت: تهران- خیابان آصف (اعجازی)- نبش کوچه کیایی دوم

روش پایدارسازی: نیلینگ و سازه نگهبان خرپایی

فعالیت: طراحی و اجرای گودبرداری و پایدارسازی

کارفرما: گروه مهندسی امیربگلوی داریان

عمق گودبرداری: 10 متر

سطح شاتکریت: 700 مترمربع

مدت اجرا: 45 روز

توضیحات: وجود تاسیسات اصلی شهری در عمق های مختلف تا عمق 6 متر در مجاورت گود