مجتمع مسکونی بهشت

مجتمع مسکونی بهشت
موقعیت: تهران- خیابان بهشت

روش پایدارسازی: سازه نگهبان خرپایی

فعالیت: طراحی و مشاوره گودبرداری و پایدارسازی

کارفرما: شرکت تهران میلاد- آقای مهندس روحبخش

عمق گودبرداری: 7 متر

سطح شاتکریت: 550 مترمربع

مدت اجرا: 45 روز

توضیحات: وجود ساختمان های بسیار قدیمی و بدون اسکلت در مجاورت گود