مجتمع مسکونی امیدوار

مجتمع مسکونی امیدوار
موقعیت: تهران- نیاوران- خیابان امیدوار- کوچه نهم 

روش پایدارسازی: نیلینگ و سازه نگهبان خرپایی

فعالیت: طراحی و مشاوره گودبرداری و پایدارسازی

کارفرما: جناب آقای مهندس اشعاری

عمق گودبرداری: 12 متر

سطح شاتکریت: 900 مترمربع

مدت اجرا: 50 روز