مجتمع مسکونی گلزار - فاز یک

مجتمع مسکونی گلزار - فاز یک
موقعیت: تهران- خیابان گلزار-کوچه لادن شرقی- پلاک 4 

روش پایدارسازی: نیلینگ و سولجرپایل

فعالیت: طراحی و اجرای گودبرداری و پایدارسازی

کارفرما: جناب آقای مهندس اسلامی

عمق گودبرداری: 13.5 متر

سطح شاتکریت: 2100 مترمربع

مدت اجرا: 75 روز