مجتمع مسکونی دزاشیب

مجتمع مسکونی دزاشیب
موقعیت: تهران- دزاشیب- خیابان کریمی

روش پایدارسازی: نیلینگ و سازه نگهبان خرپایی

فعالیت: طراحی و مشاوره گودبرداری و پایدارسازی

کارفرما: جناب آقای زارع و موسوی

عمق گودبرداری: 13 متر

سطح شاتکریت: 1000 مترمربع

مدت اجرا: 60 روز