عمومی

برگزاری دوره ایمنی و بهداشت

برگزاری دوره ایمنی و بهداشت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۹
برگزاری دوره HSE در آذرماه سال 1398 جهت پرسنل شرکت فنی مهندسی فرسـاز
وبینار رایگان آموزش نرم افزار Slide2 2018

وبینار رایگان آموزش نرم افزار Slide2 2018

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
(Free Slide2 2018 Webinar (Farsi