اخبار

برگزاری دوره ایمنی و بهداشت

برگزاری دوره ایمنی و بهداشت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۹
برگزاری دوره HSE در آذرماه سال 1398 جهت پرسنل شرکت فنی مهندسی فرسـاز
چهارمین کنفرانس ملی ژئوتکنیک ایران

چهارمین کنفرانس ملی ژئوتکنیک ایران

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
4th Iranian Conference of Geotechnical Engineering
وبینار رایگان آموزش نرم افزار Slide2 2018

وبینار رایگان آموزش نرم افزار Slide2 2018

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
(Free Slide2 2018 Webinar (Farsi
شانزدهمین کنفرانس مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک منطقه آسیا

شانزدهمین کنفرانس مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک منطقه آسیا

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
The 16th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
هفتمین همایش بین المللی ریسک و ایمنی در ژئوتکنیک

هفتمین همایش بین المللی ریسک و ایمنی در ژئوتکنیک

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
7th International Symposium on Geotechnical Safety and Risk