تحکیم و بهسازی خاک

بهسازی خاک به روش اختلاط عمیق(جت گروتینگ)

بهسازی خاک به روش اختلاط عمیق(جت گروتینگ)

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
بهسازی خاک به روش اختلاط عمیق یکی ازروش‌هایی است که ازطریق مخلوط کردن مکانیزه خاک با مخلوط‌ های سیمانی و...در خاک‌ های ضعیف موجب تقویت خواص مکانیکی و... میگردد.
بهسازی خاک به روش تراکم ارتعاشی

بهسازی خاک به روش تراکم ارتعاشی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
بهسازی خاک به روش تراکم ارتعاشی روشی است که درآن از وسایل ارتعاشی عمقی میله ای که دارای طراحی خاص می باشند،برای تراکم درجای ماسه ها و شن های سست استفاده می شود.
بهسازی خاک به روش تزریق

بهسازی خاک به روش تزریق

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
بهسازی خاک به روش تزریق روشی برای اصلاح خاک می باشد که در آن دوغاب، با فشار بالا از طریق نازل هایی به درون خاک تزریق شده و باعث اصلاح خصوصیات خاک می گردد.
بهسازی خاک به روش پیش بارگذاری

بهسازی خاک به روش پیش بارگذاری

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
پیش بارگذاری معمولاً به فرایند تراکم خاک زیر فشار عمودی گفته می‌شود که قبل از ساخت و قرار دادن بار سازه نهایی آن را اعمال می کنند.
تراکم دینامیکی خاک

تراکم دینامیکی خاک

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
تراکم دینامیکی خاک یکی از روش های بهسازی خاک می باشد که در آن به واسطه سقوط یک وزنه، خاک متراکم می شود. جنس این وزنه معمولا فولادی می باشد.
میکروپایل چیست؟

میکروپایل چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
میکروپایل ها به شمع هایی با قطر کمتر از 300 میلی متر گفته می شوند که باربر و مقاوم می باشند و با اضافه شدن آن به خاک مشخصات مکانیکی خاک بهبود می یابد.
آزمایش تحکیم خاک

آزمایش تحکیم خاک

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
آزمایش تحکیم خاک، آزمایشی است که جهت تعیین پارامتر های موثر در پیش بینی نشست و میزان آن در سازه های متکی بر خاک های رس می باشد.
تحکیم و بهسازی خاک

تحکیم و بهسازی خاک

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
تحکیم خاک بیان کننده از کاهش حجم تدریجی یک خاک اشباع با نفوذپذیری کم در اثر زهکشی بخشی از آب موجود در حفرات که در نهایت منجر به تغییر ضخامت و نشست خاک می شود.