ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

نمونه گیری از خاک چیست؟

نمونه گیری از خاک چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۲
هدف از مطالعات ژئوتکنیک تعیین مشخصات خاک به جهت شناسایی رفتار خاک می باشد که از این رو باید نمونه هایی از خاک تهیه و به آزمایشگاه ارسال شود.
ژئوتکنیک چیست؟

ژئوتکنیک چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
ژئوتکنیک دانش پویایی می باشد که محیط مکانیکی زمین شناسى و عملکرد آن را به مهندسان می شناساند. ژئوتکنیک به اطلاعات تکنیکی ای که مربوط به زمین می شود، می‌پردازد.
آزمایش های خاک

آزمایش های خاک

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
آزمایش های خاک، بخش اصلی و مهم فرایند طراحی های ژئوتکنیکی را تشکیل می دهند. پارامترهای اصلی نظیر مقاومت، نفوذ پذیری و... از پارامترهای مد نظر طراحان میباشد.
مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان 1397

مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان 1397

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
پیش نویس ویرایش جدید مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان - آذرماه 1397