مقالات

مدیریت نظارت کارگاه های گودبرداری

مدیریت نظارت کارگاه های گودبرداری

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
ارائه "مدیریت نظارت کارگاه های گودبرداری توسط مهندسین ناظر" در سومین کنفرانس ملی مهنسی ژئوتکنیک ایران
مشکلات و حوادث اجرای گودهای ساختمانی

مشکلات و حوادث اجرای گودهای ساختمانی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
ارائه درس آموخته های واحد بازرسی گودبرداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سومین کنفرانس ملی ژئوتکنیک ایران
مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان 1397

مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان 1397

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
پیش نویس ویرایش جدید مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان - آذرماه 1397
روش های نوین در گودبرداری های عمیق شهری

روش های نوین در گودبرداری های عمیق شهری

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
در این مقاله روش ساخت تاپ دان (Top Down) که روشی نوین و ابتکاری در اجرای طبقات زیرزمین سازه هاست معرفی شده است.