نکات موثر در اجرای ایمن تر سازه نگهبان خرپایی

نکات موثر در اجرای ایمن تر سازه نگهبان خرپایی
در اغلب پروژه های ساختمانی، فعالیت های اجرایی با عملیات خاکبرداری - گودبرداری در زمین محل اجرا آغاز می گردد. این بخش از عملیات اجرایی که اغلب سهم کمی از پیشرفت فیزیکی پروژه را به خود اختصاص می دهد بی شک یکی از مهمترین مراحل اجرایی پروژه محسوب می گردد. اهمیت مرحله گودبرداری پروژه صرفا به لحاظ وجود پیچیدگی های فنی نیست. معمولا با آغاز عملیات گود برداری، مالکین ساختمان های همجوار (در صورت وجود) از وقوع رخدادهای احتمالی ناشی از گودبرداری از نگرانی منطقی ای برخوردارند. بی تردید اجرای صحیح سازه های نگهبان صرفنظر از اهمیتی که از بعد فنی برای آن متصور است، همواره در تامین رضایت ذینفعان نیز بطور غیر مستقیم تاثیرگذار است. روش سازه نگهبان خرپایی از جمله روش هایی است که بطور گسترده به جهت تامین پایداری در اجرای گودبرداری های شهری مورد استفاده قرار میگیرد. در دسترس بودن مصالح مورد نیاز، نصب سریع و عدم نیاز به دانش و فن آوری پیچیده، از جمله مواردی هستند که باعث شده اند بکارگیری این نوع سازه نگهبان در بین مهندسان و مجریان از اقبال خوبی برخوردار باشد. سازه نگهبان خرپایی علیرغم نکات مثبتی که برخوردار است دارای برخی ضعف های جدی است.


عمده مشکلات رایج در بکار گیری سازه نگهبان خرپایی را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
- مهندسان محاسب به دلیل تیپ پذیری ظاهری سازه نگهبان، کمتر اشتیاق به بازدید میدانی و ارائه طرحی منطبق با نیاز پروژه دارند.
- اغلب مالکین و کارفرمایان متقاضی این روش، تامین سازه نگهبان خرپایی را با نگاه هزینه ای صرف و شاید سازه ای غیر ضروری تلقی می نمایند. این دسته از مجریان بواسطه عدم آگاهی کافی نسبت به قوانین و مقرارات رایج، اغلب نسبت به مسئولیت خود در قبال وقوع خطرهای پیش رو و تبعات قانونی آن کمتر مطلع هستند.
- پیمانکاران ساخت این گونه سازه ها، برحسب یک عادت نا متعارف کمتر تمایلی به استفاده از نقشه و مشخصات فنی در اجرای این دسته سازه ها از خود نشان می دهند. سادگی ظاهری در طرح و روش ساخت، اغلب باعث می گردد افراد کاملا غیر حرفه ای در این حوزه بکارگیری شوند.
- اغلب مهندسین ناظر نیز با توجه به جمیع مشکلات اعلام شده، گاها نقش و عملکرد موثری را به جهت حل مشکلات طرح شده در خود نمی بینند و در شرایط معمول، خود را در بروز مخاطرات احتمالی با دیگر سازندگان سهیم می کنند. به عبارت دیگر متاسفانه ریسک خطر را می پذیرند.
- موارد مربوط به نحوه صحیح اجرای مرحله ای، کاهش فضای حرکت ماشین آلات خاکبرداری، تداخل با سازه اصلی ساختمان و همچنین برچیدن صحیح و مهندسی سازه نگهبان خرپایی در هنگام اجرای اسکلت سازه ساختمان از جمله مخاطرات و موارد مهم دیگر در این نوع سازه های نگهبان می باشد.


فهرست مطالب مقاله:
  • پیشگفتار
  • تعاریف و اصطلاحات
  • ضرورت موضوع سازه نگهبان
  • مراحل گام به گام اجرای سازه نگهبان خرپایی

دانلود فایل pdf آشنایی با برخی نکات موثر در اجرای ایمن تر سازه های نگهبان خرپایی
                                                                                         بازگشت به بخش مقالات مربوط به گودبرداری و پایدارسازی گود
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰