مدیریت نظارت کارگاه های گودبرداری

مدیریت نظارت کارگاه های گودبرداری
مطالب زیر حاصل تلاش و همکاری معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و انجمن ژئوتکنیک ایران می باشد که در سومین کنفرانس ملی ژئوتکنیک ایران ارئه گردیده است.

سرفصل های ارائه شده در پاورپوینت مدیریت نظارت کارگاه های گودبرداری عبارتند از:
  • بررسی شرایط کارفرما در شروع
  • بررسی شرایط اولیه زمین و وضعیت همجواری ها و تعیین محدودیت ها و عوارض جانبی
  • بررسی مطالعات ژئوتکنیک ساختگاه
  • بررسی طرح پایدارسازی گود و کنترل مطابقت طرح با شرایط زمین و همجواری ها
  • بررسی کلی صلاحیت پیمانکار پایدارسازی
  • بررسی کلی روش اجرای پیمانکار و مطابقت آن با طراحی و شرایط زمین و همجواری ها
  • بررسی کلی طرح پیمایش گود ارائه شده توسط پیمانکار و طراح پروژه
  • بازرسی دوره ای از روند اجرایی پایدارسازی گود
  • بررسی مستند سازی مدارک فنی پروژه و دریافت نقشه های چون ساخت


دانلود فایل pdf ارائه مدیریت نظارت کارگاه های گودبرداری توسط مهندسین ناظر در سومین کنفرانس ملی ژئوتکنیک ایران


 
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹