مشکلات و حوادث اجرای گودهای ساختمانی

مشکلات و حوادث اجرای گودهای ساختمانی
واحد بازرسی گودبرداری سازمان نظام مهندسی تهران از دی ماه سال 1391 بازرسی از پروژه های گودبرداری را آغاز نموده است.

مشکلات رایج در طرح و اجرای گودهای ساختمانی از دیدگاه واحد بازرسی گودبرداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران:
 • عدم بازدید مهندسین طراح و معاینه فنی همجواری ها قبل از تخریب ملک
 • عدم مطابقت نقشه سازه نگهبان با وضعیت موجود ملک
 • عدم اجرای سازه نگهبان مطابق نقشه
 • عدم اجرای سازه نگهبان طبق روال صحیح
 • استفاده از مصالح نامنسب
 • عدم توجه به رطوبت خاک و منشا آن در حین عملیات گودبرداری
 • عدم حضور مهندسین مسئول پروژه در حین عملیات گودبرداری

سرفصل های پاورپوینت ارائه شده در سومین کنفرانس ملی ژئوتکنیک ایران از سوی واحد بازرسی:
 • هداف و وظایف واحد بازرسی
 • مشکلات رایج در طرح و اجرای گودهای ساختمانی
 • عوامل بروز حوادث گودهای با عمق کم
 • عوامل بروز حوادث گودهای عمیق
 • گودهای پر خطر
 • حوادث گودبرداری سال 1396 با توجه به سیستم سازه نگهبان
 • حوادث گودبرداری سال 1396 بر حسب عمق گودبرداری
 • گودهای پر خطر و ریزشی در مناطق مختلف شهر تهران سال 1396
 • روش مهار به هسته مرکزی سازه اصلی
این فایل میتواند برای مهندسین ناظر ساختمان جهت نظارت گودبرداری مفید باشد.

دانلود فایل pdf ارائه درس آموخته های واحد بازرسی گودبرداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سومین کنفرانس ملی ژئوتکنیک ایران


 
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷