پایدار سازی گود به روش سپر کوبی

پایدار سازی گود به روش سپر کوبی

پایدار سازی گود به روش سپر کوبی

در روش پایدار سازی گود به روش سپر کوبی، بعد از مشخص کردن دقیق محل گودبرداری اقدام به کوبیدن صفحات فلزی (Sheet pile) داخل خاک و پیرامون محدوده گودبرداری، توسط چکش پنوماتیک می نماییم. با استفاده از لرزش این صفحات کاملا داخل خاک و عمق مطلوب کوبیده می شوند و با انواع اتصالات بین خود به یکدیگر متصل شده و  تشکیل یک جداره پیوسته را می دهند.
در ادامه عملیات خاک برداری را شروع کرده و پس از آنکه عمق خاک برداری به حد کافی رسید در کمرکش سپرها و بر روی آنها، تیرهای پشت بند افقی را نصب می کنیم تا از عدم حرکت خاک و به تبع آن ورق های سپر کوبیده شده به سمت داخل گود اطمینان به عمل آید. سپس قیدهای فشاری را در جهت عمود برصفحه سپرها به این پشت بندها ی افقی وصل می کنیم. سپرها و پشت بندها و قید های فشاری، معمولا در عرض های کم و خاک های غیر سست از نوع چوبی می باشد، ولی در عرض های بیشتر و خاک های سست تر استفاده از سپرها و پشت بندها و قید های فشاری فلزی اجتناب ناپذیر است.

سپرکوبی معمولا به سه دلیل صورت می پذیرد:

1.    جلوگیری از رانش خاک
2.    جلوگیری از نفوذ آب به محل انجام عملیات
3.    جهت مهار دیواره های محل گود برداری
روش سپر کوبی

مزایای روش سپر کوبی

 1. سرعت اجرای کار بسیار زیاد می باشد.
 2. درجه ایمنی کار بسیار بالا است.
 3. برای اجرای کانال ها، به ویژه با طول های زیاد، بسیار مناسب می باشد.

معایب روش سپر کوبی

 1. در این روش به دستگاه های سپر کوبی که به هر حال یک دستگاه ویژه است، نیازمند است.
 2. روش سپر کوبی به نیروهای با تخصص بالاتر، نسبت به روش های ساده تر، نیاز دارد.
 3. دستگاه های سپر کوب به جای کافی برای اجرای کار نیاز دارند.
 4. این روش برای عرض های کم مناسب می باشد.
 5. کوبیدن سپرها در زمین های سنگی و یا خاک های بسیار متراکم به سختی صورت می گیرد.

اجرای سپر ها

اجرای سپرها به دو صورت انجام می گیرد. در برخی موارد ابتدا سپر در کنار ساحل کوبیده شده و با تامین عمق استقرار آن در خاک به اندازه کافی، پشت آن خاکریز و در صورت لزوم مهار بندی شده تا سطحی هموار جهت بهره برداری فراهم گردد.
در موارد دیگر ابتدا سپر در زمین نسبتا مسطح تا عمق زیاد کوبیده شده و سپس در قسمت جلوی سپر تا عمق معینی خاک برداری و لای روبی می شود و اگر سطح آب بالا باشد با پمپاژ آب و آماده سازی بستر، عملیات اجرایی و استقرار ماشین آلات انجام می گیرد.
سپرها به دو صورت مهارنشده و مهارشده که مهار می تواند درجلو یا پشت سپر اجرا شود تقسیم بندی می شوند.
فولاد نسبت به سایر مواد مانند الوار برای استفاده به عنوان سپر مناسب تر است. اکثر سپرها آب بند می باشند و با مقاطع بزرگ تا عمق بیش از 15 متر را می توان با آن ها اجرا کرد. برای نصب و نگهداری سپر به صورت قائم استفاده از یک قاب در همه جهت ها ضروری می باشد.
در روش مهار بندی سپر فلزی توسط چکش کوبشی و یا لرزشی در خاک فرو رانده می شود و با انواع اتصالات به یکدیگر متصل میشوند و یک جداره پیوسته را تشکیل می دهند. خاکبرداری تا حدی که پایداری گود به خطر نیافتد انجام می گیرد، تیرک های افقی و کمرکش ها به منظور جلوگیری از کمانش سپرها و قیدهای قائم اجرا می شود و سپس مرحله بعدی خاکبرداری انجام می شود.
پایدار سازی گود به روش سپر کوبی

هدف از گودبرداری

هدف از گودبرداری رسیدن به زمین مقاوم می باشد، زیرا نیروهای انتقال یافته از قسمت‌های مختلف ساختمان باید به پی و از آنجا به زمین وارد شوند.
گودبرداری در زمین هایی انجام می گیرد که باید تمام یا قسمتی از ساختمان پایین تر از سطح طبیعی زمین احداث گردند. گاهی ممکن است عمق گودبرداری با توجه به جنس زمین به چندین متر برسد. گود برداری معمولاً با وسایلی مانند بیل مکانیکی یا لودر صورت می‌گیرد و در صورت محدودیت زمین یا در دسترس نبودن ماشین آلات، گود برداری با وسایل دستی مانند بیل و کلنگ و فرغون انجام می شود.

شیب دیواره های محل گود برداری

برای جلوگیری از ریزش دیواره های محل گودبرداری به داخل، معمولا خاکبرداری طوری  انجام می شود که دیواره های کناری گود دارای شیب ملایمی باشد که با خط عمود زاویه ای به اندازه آلفا ایجاد کند. اندازه زاویه آلفا بستگی به نوع خاک محل دارد که هر چقدر خاک سست تر و قابل ریزش تر باشد، اندازه زاویه آلفا بزرگتر می شود. برای جلوگیری از هزینه اضافی، می توان با قالب بندی دیواره های محل گود برداری از زاویه شیب کوچکتری استفاده کرد.

گودبرداری در زمین های محدود

زمین محدود، زمین نسبتاً کوچکی می باشد که اطراف آن ساختمان‌هایی وجود دارد. گودهایی که در مجاورت بناهای موجود ایجاد می‌شوند، نباید به هیچ عنوان به پایداری این بناها چه در مرحله موقت اجرا و چه در مرحله نهایی آسیب وارد کنند. در این موارد به منظور حفاظت از ساختمان های اطراف از ریزش های احتمالی و اطمینان بیشتر از عدم ریزش دیواره های گود، بهتر است گود برداری با فاصله مناسب از ساختمان مجاور صورت گیرد.

گودبرداری در زمین های نامحدود

زمین نامحدود، زمین نسبتاً وسیعی می باشد که اطراف آن هیچ گونه ساختمانی وجود نداشته باشد. برای گودبرداری این گونه زمین ها، از ماشین آلاتی مانند بیل مکانیکی، لودر و … استفاده می گردد و خاک با شیبی مناسب برداشت و با کامیون به خارج محوطه حمل می شود. چنانچه نیاز به گود برداری در عمق نسبتاً زیاد باشد، این کار در لایه‌های مختلف به تدریج صورت می گیرد تا کف گود به عمق پیش‌بینی‌ شده برسد.
گود برداری

اقدامات، مطالعات و بررسی های قبل از شروع عملیات گودبرداری

 1.  انجام مطالعات ژئوتکنیکی کافی و مناسب
 2. بررسی و مطالعه تأسیسات زیرزمینی احتمالی در محل
 3. بررسی و مطالعه چاه های آب و فاضلاب و قنوات، اعم از متروکه و دایر، در محل گود برداری
 4. بازرسی ساختمان های مجاور گود؛ دستورات لازم برای تخلیه آب استخرها و کالاهای انبارها، به ویژه کالاهای سنگین یا قابل اشتعال، وسایل و ماشین آلات مرتعش با بار دینامیکی
 5. بررسی و مطالعه نقشه ساختمان ها و معابر مجاور و پایش آنها توسّط مهندسان ذی صلاح
 6. بررسی وجود باغچه یا زمین زراعی دایر در مجاورت گود مورد نظر
 7. اخذ مجوزهای لازم از ادارات و سازمان های ذیربط نظیر شهرداری، شرکت گاز، شرکت آب و فاضلاب، شرکت توزیع برق و نظایر آن
 8. اعلام مراتب اجرای کار به نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی و اورژانس به منظور جلوگیری از
 9. اتلاف وقت در امر امداد رسانی
 10. برنامه ریزی و زمان بندی کارهای اجرایی، متناسب با شرایط کار، اوضاع جوّی و فصل انجام کار
 11. انتخاب روش مهارسازی و تهیه برنامه گود برداری
 12. برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای برقراری بیمه اشخاص و اموال واقع در محل گود برداری و
 13. ساختمان های مجاور(همچون بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، بیمه ساختمان های مجاور و ... )
 14. آماده کردن کلّیّه تجهیزات و لوازم و دستگاه های مورد نیاز برای اجرای عملیّات گود برداری
 15. به کارگیری نیروهای انسانیِ آموزش دیده و با تجربه و نیز آموزش نیروهای انسانی مورد نیاز
 16. خارج نمودن کلیه اشیا زائد از قبیل سنگ، تخته، ضایعات ساختمانی و موانع از محل گود برداری
 17. توجیه ساکنان ساختمان های مجاور با هشدارهای ایمنی مورد نیاز جهت تخلیه ساختمان ها در
 18. صورت احساس خطر ریزش (همچون سر و صدای غیر متعارف، ترک احتمالی، باز و بسته نشدن درب ها و پنجره ها و...)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱