نظام نامه گودبرداری و سازه نگهبان

نظام نامه گودبرداری و سازه نگهبان
امروزه با توجه توسعه روزافزون شهرها، افزایش تراکم جمعیت و به تبع آن کمبود و قیمت قابل توجه زمین، نیاز به ساخت ساختمان های بلندمرتبه در شهرها افزایش چشمگیری یافته است.
در اغلب موارد برای فعالیت های ساختمانی و عمرانی نیاز به گودبرداری و ایجاد ترانشه های قائم با عمق بالا خواهد بود، که در نقاط پر تراکم شهری با مشکلات متعددی همراه می باشد. از این رو موضوع گودبرداری، طراحی و اجرای سازه های نگهبان نیاز به مطالعات و بررسی های دقیق بر پایه شرایط محیطی، روش اجرا، شرایط همجواری ها، هندسه گودبرداری و امکانات در دسترس دارد.
گودبرداری اصولا جزء کارهای پیچیده و بسیار خطرناک مهندسی، به ویژه در گودهای با عمق زیاد است که نیازمند بررسی های همه جانبه، دقت، نظارت و در نهایت صرف وقت و هزینه قابل ملاحظه ای در جهت حفظ جان و مال مردم است.
در نظامنامه گودبرداری و سازه نگهبان که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تهیه و تدوین گردیده است، ضوابط مربوط به طراحی، اجرا و پایش گود ارائه شده است. این نظام نامه در پنج فصل به شرح زیر به بیان اصول مطالعات، طراحی، اجرا و پایش چهار نوع سیستم پایدارسازی شامل نیلینگ(میخ کوبی در خاک) و انکراژ، سازه نگهبان خرپایی، مهارمتقابل و ساخت بالا به پایین (Top-Down Construction) (تاپ دان) می پردازد:
فصل اول: کلیات، اهمیت، تعاریف، دامنه کاربرد، مزایا و معایب هر یک از انواع سازه نگهبان
فصل دوم: معرفی اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی و اجرای اصولی و ایمن سازه نگهبان
فصل سوم: اصول و مبانی تحلیل و طراحی پایداری گود
فصل چهارم: نکات و ضوابط اجرایی گودبرداری
فصل پنجم: اصول و روش های پایش گود و همجواری های آن

با توجه به تاثیر عملیات گودبرداری بر همجواری ها، علاوه بر پیچیدگی های فنی و اجرایی، رفع نگرانی مجاورین نیز از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و بدون شک طراحی و اجرای صحیح سازه های نگهبان صرفنظر از اهمیتی که از بعد فنی دارد، همواره در تامین رضایت و احساس امنیت ذینفعان و مجاورین تاثیرگذار می باشد.

دانلود فایل پیش نویس نظام نامه گودبرداری و سازه نگهبان

 
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۶