چک لیست سازه نگهبان خرپایی

چک لیست سازه نگهبان خرپایی
  • چک لیست ایمن سازی جداره های گودبرداری و سازه نگهبان (حوزه معاونت شهرسازی و معماری) (شهرداری)

این چک لیست که مربوط به سیستم پایدارسازی دیواره گود با استفاده از سازه نگهبان خرپایی می باشد توسط مهندس ناظر، پیمانکار و کارفرمای پروژه تکمیل می گردد.دانلود فایل چک لیست 

نکات موثر در اجرای ایمن تر سازه نگهبان خرپایی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۴